Kaj Leo Holm Johannesen, sambandsflokurin, samgongukreppan